Konsert 1 april
I sommarstaden
Pirates of the Caribbean
Holidays for wind
Visa från Utanmyra
Popular
Jalopy
Eighties Flashback
Svensk Polismarsch
med reservation för ändring

Valborg
Sköna maj
Majsång
Visa från Utanmyra
Popular
Jalopy
med reservation för ändring

1:a maj
Arbetets söner
Internationalen
Sköna maj
Majsång
Visa från Utanmyra
Popular
Jalopy
med reservation för ändring

6 juni
Nationalsången
Östgötasången

Englandsresan
I sommarstaden
Den glade bagarn i San Remo
Selections from Mary Poppins
Holidays for wind
Popular
ABBA Gold
Svensk Polismarsch